Att låta barnet använda nappen mycket kan ha påverkan på tänderna. Det är inte ovanligt att barn som använder napp får det som vanligen kallas för nappbett.

Följande information om nappens påverkan på tänderna är hämtat från 1177 Vårdguiden

Om barnet suger intensivt på en napp eller på tummen märks det ofta på tändernas ställning. Framtänderna i överkäken kan stå ut något, det blir ett så kallat öppet bett, och de får då inte kontakt med underkäkens framtänder när tänderna bits ihop.

Utstående framtänder kan göra det svårare att komma åt med tandborsten vid tandköttskanten, och om barnet ramlar är risken större för skador på tänderna.

Om man försöker få barnet att suga på nappen mindre, så att barnet bara gör det vid insomnande eller vila, brukar tändernas läge bli bättre. Många gånger rättas tänderna till av sig själv när barnet har slutat suga helt eller när de nya tänderna växer fram, men ibland kan det behövas tandställning när barnet kommer i skolåldern.

På 1177 Vårdguiden skriver man att det inte finns någon specifik ålder som är rätt för alla barn att sluta använda napp men att det är bra om man försöker få barnet att sluta med napp i fyraårsåldern eller absolut senast innan de permanenta tänderna har kommit fram.

Att få barnet att sluta med napp kan vara svårt. Att bryta en vana och sluta är svårt och många föräldrar får kämpa med att få barnet att lämna ifrån sig sina nappar.

En metod som många föräldrar använder sig av är att knyta avslutet av napp till en specifk händelse som barnet är med och planerar. Det kan innebära att man ihop med barnet beslutar att man ska lämna napparna vid ett "nappträd", lämna dem till tomten eller kanske till kaninerna på Liseberg.

Som nybliven förälder kan det vara svårt att veta hur man ska tänka när det gäller napp och vilka av alla nappar som marknadsförs som är bäst för barnet.

Nappguiden.se sammanfattar det viktigaste du som förälder behöver veta veta gällande nappar.

Vilka olika typer det finns och hur enkla tips vad man ska tänka på.

De tips och råd som presenteras på nappguiden.se är hämtat från följande källor.

1177 Vårdguiden, http://www.1177.se, hämtat 2016-11

Konsumentverket, http://www.hallakonsument.se/, hämtat 2016-11

Kemikalieinspektionen, http://www.kemi.se/, hämtat 2016-12

Naturskyddsföreningen, http://www.naturskyddsforeningen.se/, hämtat 2016-12

Svt.se, Bråk om napp till nyfödda – barnläkare kritiska, hämtat 2018-09

Socialstyrelsen, Minska risken för plötslig spädbarnsdöd, hämtat 2018-09